Solutions
Ang mga magsasaka at mga mangingisda, binabarat ng mga bumibili ng ani o huli nila.

Magtatag ng Online Job Placement Center, magpasok ng investors sa CEZA, i-promote at i-develop ang Turismo sa Cagayan.