Solutions
Kakulangan sa mga health facilities.

Mas mabilis at kumpletong tulong para sa mga COVID patients. Improvement at rehabilitation ng mga gusali, equipment and facilities ng mga ospital at health centers.