Solutions
Kulang ang mga malalawak na kalsada para lumago ang kalakalan.

Mabilis at libreng internet lalo na sa para sa mga istudyante, gagamitin ng tama ang pondo ng bayan para mapaayos ang mga kalye at magpagawa ng bagong farm-to-market roads.