Solutions
May mga barangay na laging binababaha.

Discounts sa mga essential na bilihin tulad ng gatas at gamot, bibigyan ng priority sa scholarship program ang mga anak ng single parents.