Solutions
May mga sitio at barangay na walang kuryente.

Solar Power Farm na kayang mag-supply ng sapat at mas murang elektrisidad sa buong Region 2.