Gallery
Makakasiguro kayong laging preparado at handang tumulong sa bawat Cagayano. Ganyan umaksyon ang #AlagangKatrina!