Gallery
Noon pa naman, ramdam na ng mga Cagayano ang #AlagangKatrina. Handa na, noon pa man para magsilbi. At mas higit pa ngayon.