Mga solutions ni KPE
sa mga problema ng mga taga-cagayan
Solusyon ni KPE para maging steady ang supply ng kuryente hindi lang sa Cagayan kundi sa buong Region 2.
Read More
Solusyon ni KPE para maibsan ang laging pagbaha sa ilang mga lugar sa kagayan.
Read More
Solusyon ni KPE para ang mga taga-Cagayan may mapagkukunan ng pondo sa napaka-babang interes.
Read More
Solusyon ni KPE para matulungan ang mga mag-aaral sa new normal.
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published.